zondag, maart 31

zaterdag, maart 30

plotseling toegang
tot beleving
subliem
gevoel van creëren

lege bladen
brainwash
oorspronkelijke taal
een drang

duidelijke structuren
verdelingen bestaan
om welke redenen ?
hoe plaats ik accenten

[niet] wegdromen
grote gebieden
samenvoegen tot geheel
intuïtieve onderneming

paradise
 
dichter bij

1900

Posted by Picasa

donderdag, maart 28

zondag, maart 24

rustdagen
veel factoren
verstopt in labyrint
van alles onoverzichtelijk

opnieuw beleven
van structuren
verdwalen in
vergelijkbare fantasieën

versmalling verbreding
uitbreiding versmalling
onvoorspelbaarheid
omweg door labyrint

aandacht voor renovatie van
structuur
behouden
stappen maken in
labyrint
geeft druk en vertrouwen1897

Posted by Picasa

zaterdag, maart 23

woensdag, maart 20

1894

Posted by Picasa
weergeven
van gedachtenvorming
niet per se bewonderenswaardig
archiefwerk
lastige karakters
horizon
kom dichterbij
als het doek opengaat
is er geen weg terug
sodeju
gegevens loskrijgen
doorgeven weergeven

ik wil het me niet voorstellen
zaken op orde stellen
vertraging is niet uit te sluiten

1893

Posted by Picasa

donderdag, maart 14

woensdag, maart 13

communiceren
op emotioneel niveau
harmonische wendingen
herkenbare vormen
hanteren
illusie losmaken
van introvert naar extravert
zintuigelijk ervaren
zonder woorden
kijken en luisteren
opzoek naar
wat ? te zeggen

1887

Posted by Picasa

dinsdag, maart 12

dacht te dromen
opzoek naar zeggen
fascinatie voor context
zonder juiste woorden
intuitief proberen
te begrijpen
etalages
met geleidelijke overgangen
waar begint de ene
en eindigt de andere
lichtvoetig te werk gaan
met niet te omschrijven
barrières
die niet gebruikelijke beelden
opleveren

vrijdag, maart 8

geconstrueerde samenhang
van herinneringen
achteraf waarnemen
verdwaast
nogal omstreden versmelting
verbanden tussen individuen
alledaagse zekerheden
trachten te begrijpen
barrières doorbreken

doen wat wordt verwacht
is niet belangrijker
dan authentiek leven
het beeld verandert

waar rust heerst
een spoor achterlaten
barrières doorbreken
geen reden om me te beperken
tot een visie

zondag, maart 3

1882

Posted by Picasa
losgeslagen puzzelstukjes
in elkaar passen
being fool
on the move
op zoek naar iets
dat weg is
onduidelijke locatie
persoonlijkheid
met lyrische kanten
a new way of surviving
once in a lifetime
sitting in water
being fool

zaterdag, maart 2

me laten meeslepen
in
uiteenbarsting van
kleur
niet onder controle
opeenstapeling van
schoonheid

verschuiving meemaken
onder noodzakelijke omstandigheden
poëtisch en licht
totaal bedrog
mezelf voordoen als iemand

hoe binnen te komen ?

absolute stilte
eenmaal binnen
nooit meer buiten
poëtisch en licht


vrijdag, maart 1

niet te rationeel
me laten meeslepen
door wat komt
hoe beschrijf je
een karakter ?
mijzelf als materiaal
reizen in mijn voetspoor
een taak die mij is toevertrouwd
ik droom er van
mijn dubbelganger vragen
naar het meest intense
niemand kan de ballon tegenhouden
de wereld wordt eenzamer
het huis van iedereen

Pagina's