zondag, november 25

who guess
gezichten 
in de greep
van gedachten
geen idee waarheen
saudade
verbeelding
ruimte geven
ambities doordrijven
de gang erin houden
niet te maken films
vertellen
meerdere identiteitslagen
van binnenuit kijken
rien de silence 

donderdag, november 8


ik hoef niet te zoeken
in onbekende duisternis
in essentie niet alleen
woorden maken
geen lawaai
verslavende werking 
van de trillingen
een soort speelgoed
niet uit het oog verliezen
departures
dagelijks oefenen in
aanwezig zijn is moeilijk
in de wereld 
vóór de woorden

woensdag, november 7

in een labyrint
als schuilplaats
een aanvechtbaar 
beeld schetsen
welke strategie ?
doet recht aan
tegenstrijdigheden
beter niets weten
geboeid
door raadsels
in een labyrint 
als schuilplaats

zaterdag, oktober 20

[ont]worstelen
met de roep
die van binnenuit komt
uit de stilte

aan de hand van historie
korte metten maken
met verterende heimwee

bijna buitenaards contact
met reisgenoten
in de ideale wereld
[ont]worstelen

woensdag, september 26

in de ban van
de betoverende sfeer van
beklemmende ruimten
bevangen door
geschiedenis 
uitverkoren
overgeleverd aan 
wat gebeurt
geen veranderingen
vergroeid met
tegenspraken
afhankelijk
van omgevingen
altijd afzijdige buitenstaander
onmisbaar
gefragmenteerd
afhankelijk van omgevingen

zondag, september 23

de vrucht
van een proces
fragmenten
die naast elkaar 
bestaan
verzekerd van toekomst
geen reden
voor twijfelen

wat verandert iets
verzinnen ?
net geboren
even weg geweest 
met andere ogen 
kijken
wat valt er buiten
binnen leven ?

zondag, augustus 19

geen spoor meer
of verschijning
wat wil ik geloven ?
me [n]ergens in verliezen
om [niet] te vluchten


opgeslokt door de nacht
geen spoor meer
of verschijning
[verzonnen] herinneringen
[niet] gebruiken

idee van verwachting
in de wereld van muziek
you can't lie
moeite om te zeggen
oog in oog
met het eerste licht

tijd van verandering
wonderful
soms uitgelaten fantaseren
vrijheid
verbeeldingskracht

Pagina's