donderdag, mei 29

this can happen
dramatic explosion of light
meaning
contemplating
power to come
strong taste

quiet room
great answers
there's been a lot of suggestions

a cat with 9 lives
enough chances
choose anything that I feel
different views
gasping for breath

woensdag, mei 28

gebaren
ik vergeet
me er op toeleggen
prachtig onderwerp
wat is een grote liefde ?
ik weet niet waar het staat
gevonden documenten
betekenissen
die elkaar overlappen

oud aangeslagen
in verten overleven
zichtbaar staren
iets nalaten

maandag, mei 12

besefte
dat er nauwelijks
grond
wijze lessen
verwachtingen
in petto

verwachtingen
dat moment rest
meer mensen
harnas
global jagen
voldoende tijd
probeer voldoende

zondag, mei 11

kaal meertje
enorm gebouwtje
deuren
onderzoeken
initiatieven

ik hoor van
overtuigd dragen
vooruitgang
in jaren
beheers ik me
gericht spreken
koloniale houding

electriciteit
slechte weg
conserveren

561

dinsdag, mei 6

overeenstemmende geschiedenis
hoofdpersoon
overeenstemmende vorm
stijl
niet alleen verbaal

handen herinneren me
de unieke geschiedenis
de stad
zijn huis

verwoest bouwwerk
ontroerend
uitgerekend hier
woedde het vuur
toen

oude wereld
herleid tot ruïnes
geïdentificeerde plaatsen
om het verhaal te loochenen

aanwijzingen
werkelijk
resten van het huis
probleem van overlevering
getuigenis

Pagina's